De kippen krijgen alle rust en ruimte om
lekker te leven. En dat proef je!

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Veluws Ei aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.bleieren.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aan de verstrekte informatie op deze site (www.bleieren.nl) kunnen geen rechten worden ontleend. Veluws Ei kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Veluws Ei sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.bleieren.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.bleieren.nl te kunnen raadplegen.

Veluws Ei aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Ook niet voor de inhoud van sites waarnaar vanuit www.bleieren.nl wordt verwezen.